Anjali Pariyar

Asha Thapa

Ashmita Khanal

Bibek Pariyar

Bipana Sunar

Buddhi Pariyar

Deepak BK

Indreni Gautam

Kamal Khanal

Kamal Pokherel

Rabina Rana Magar

Raju Thapa Magar

Sabina Adhikari

Sagar Gautam

Sujata Pokhrel

Sandesh Dhakal

Niruta

Bikash BK

Lakchin BK

Sudip Gautam

Samjhana Paudel

Rashmi Shahi

Anita Pariyar

Anita Ranavhat

Binita Lamichhane

Tulasha Bogati

Kalpana Kumari Bogati

Sanju

Bhumika Chalaune

Ashis Khanal

Ayush Sapkota

Dev Bdr. Gurung

Ambika Ranabhat

Mahesh Bohora

Srijana Rai

Sushil Ranabhat

Asha Pariyar

Sagar Kunwar

Suraj Devkota

Sita Kumari Bogati

Sujan BK

Amrit BK

Shila Karki

Shristi Karki

Pawan KC

Manisha BK

Karisma KC

Hridaya KC

Bipana KC

Atit Giri

Amisha Giri

Amish Giri

Ajib B.K.Latest news and updates @ Official Facebook page
If you wish to become friends with Goma Dhakal, the mother of the Home, on Facebook.